Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0238(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0263/2017

Внесени текстове :

A8-0263/2017

Разисквания :

PV 13/09/2017 - 20
CRE 13/09/2017 - 20
PV 28/05/2018 - 23
CRE 28/05/2018 - 23

Гласувания :

PV 14/09/2017 - 8.11
CRE 14/09/2017 - 8.11
PV 29/05/2018 - 7.9
CRE 29/05/2018 - 7.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0357
P8_TA(2018)0212

Протокол
Вторник, 29 май 2018 г. - Страсбург

7.9. Многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси ***I (гласуване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси, и за отмяна на Регламент (EO) № 676/2007 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета [COM(2016)0493 - C8-0336/2016- 2016/0238(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0212)

СЪВМЕСТНИ ИЗЯВЛЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0212)

Изказвания

Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, за да поиска подлагане на гласуване на измененията в съответствие с член 59, параграф 3 от Правилника за дейността.

С поименно гласуване (178 „за“, 444 „против“, 23 „въздържал се“) Парламентът отхвърли искането.

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност