Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0070(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0319/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0319/2017

Συζήτηση :

PV 29/05/2018 - 3
CRE 29/05/2018 - 3

Ψηφοφορία :

PV 29/05/2018 - 7.10
CRE 29/05/2018 - 7.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0213

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 29 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο

7.10. Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Elisabeth Morin-Chartier και Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0213)

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0213)

Παρεμβάσεις

Ο Dominique Martin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ζητεί να τεθούν σε ψηφοφορία οι τροπολογίες σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 3 του Κανονισμού.

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου