Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 29. května 2018 - Štrasburk

7. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


7.1. Prodloužení funkčního období zvláštního výboru pro boj proti terorismu (hlasování)

7.2. Rozmezí hodnot úmrtnosti a úroveň ochrany některých populací sledě obecného v Baltském moři ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

7.3. Statistika přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách (kodifikované znění) ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

7.4. Dohoda mezi EU a Švýcarskem o kumulaci původu mezi EU, Švýcarskem, Norskem a Tureckem v rámci všeobecného systému preferencí *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

7.5. Dohoda mezi EU a Norskem o kumulaci původu mezi EU, Švýcarskem, Norskem a Tureckem v rámci všeobecného systému preferencí *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

7.6. Dohoda mezi EU a Norskem o správní spolupráci, boji proti podvodům a vymáhání pohledávek v oblasti daně z přidané hodnoty* (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

7.7. Optimalizace hodnotového řetězce v odvětví rybolovu EU (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

7.8. Provádění nástrojů SZP pro mladé zemědělce v EU po reformě v roce 2013 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

7.9. Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace ***I (hlasování)

7.10. Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb ***I (hlasování)

7.11. Opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří ***I (hlasování)

7.12. Udržitelné finance (hlasování)

7.13. Srovnávací přehled EU o soudnictví 2017 (hlasování)
Poslední aktualizace: 24. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí