Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. május 29., Kedd - Strasbourg

7. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


7.1. A terrorizmussal foglalkozó különbizottság megbízatásának meghosszabbítása (szavazás)

A terrorizmussal foglalkozó különbizottság megbízatásának meghosszabbítása (az eljárási szabályzat 197. cikke).

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

Elfogadottnak minősül szavazás nélkül.


7.2. A bizonyos balti-tengeri heringállományokra vonatkozó halászati mortalitási tartományok és védelmi szintek ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az (EU) 2016/1139 rendeletnek a bizonyos balti-tengeri heringállományokra vonatkozó halászati mortalitási tartományok és védelmi szintek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0774 - C8-0446/2017- 2017/0348(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Alain Cadec (A8-0149/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

RENDELETRE IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0205)


7.3. A belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikák (kodifikált szöveg) ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) [COM(2017)0545 - C8-0337/2017- 2017/0256(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

RENDELETRE IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0206)


7.4. Az EU és Svájc között létrejött megállapodás az Európai Unió általános tarifális preferenciarendszerének keretében az EU, Svájc, Norvégia és Törökország között alkalmazandó származási kumulációról *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió általános tarifális preferenciarendszerének keretében az Európai Unió, a Svájci Államszövetség, a Norvég Királyság és a Török Köztársaság között alkalmazandó származási kumulációról szóló, az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [05882/2017 - C8-0241/2017- 2016/0328(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0207)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


7.5. Az EU és Norvégia között létrejött megállapodás az Európai Unió általános tarifális preferenciarendszerének keretében az EU, Svájc, Norvégia és Törökország között alkalmazandó származási kumulációról *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió általános tarifális preferenciarendszerének keretében az Európai Unió, a Svájci Államszövetség, a Norvég Királyság és a Török Köztársaság között alkalmazandó származási kumulációról szóló, az Európai Unió és a Norvég Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [05883/2017 - C8-0240/2017- 2016/0329(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0208)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


7.6. Az EU és Norvégia között létrejött megállapodás a hozzáadottérték-adó területén a közigazgatási együttműködésről, a csalás elleni küzdelemről és az adókövetelések behajtásáról* (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a hozzáadottérték-adó területén a közigazgatási együttműködésről, a csalás elleni küzdelemről és az adókövetelések behajtásáról az Európai Unió és a Norvég Királyság között létrejött megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2017)0621 - C8-0407/2017- 2017/0272(NLE)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT DU CONSEIL

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0209)


7.7. Az értéklánc optimalizálása az uniós halászati ágazatban (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az értéklánc optimalizálásáról az uniós halászati ágazatban [2017/2119(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0210)


7.8. A 2013. évi reformot követően a KAP fiatal mezőgazdasági termelőket támogató eszközének EU-ban történő végrehajtása (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a 2013. évi reformot követően a KAP fiatal mezőgazdasági termelőket támogató eszközének EU-ban történő végrehajtásáról [2017/2088(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0211)


7.9. Az északi-tengeri tengerfenéken élő állományokra és a halászatukra vonatkozó többéves terv ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament és a Tanács rendeletre irányuló javaslatáról az északi-tengeri tengerfenéken élő állományokra és a halászatukra vonatkozó többéves terv létrehozásáról, valamint a 676/2007/EK tanácsi rendelet és az 1342/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről [COM(2016)0493 - C8-0336/2016- 2016/0238(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0212)

EGYÜTTES NYILATKOZATOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0212)

Felszólalások

Anja Hazekamp, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki kéri a módosítások szavazásra bocsátását az eljárási szabályzat 59. cikkének (3) bekezdése szerint.

Név szerinti szavazással (178 mellette, 444 ellene, 23 tartózkodás), a Parlament elutasítja a kérést.


7.10. A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése ***I (szavazás)

Jelentés a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december 16-i 96/71/EK európai parlamenti tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadók: Elisabeth Morin-Chartier és Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0213)

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0213)

Felszólalások

Dominique Martin, ENF, aki kéri a módosítások szavazásra bocsátását az eljárási szabályzat 59. cikkének (3) bekezdése szerint.

A Parlament elutasítja a kérelmet.


7.11. A Dél-csendes-óceáni Regionális Halászati Gazdálkodási Szervezetet létrehozó egyezmény hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, -védelmi és ellenőrzési intézkedések ***I (szavazás)

Jelentés a Dél-csendes-óceáni Regionális Halászati Gazdálkodási Szervezetet (SPRFMO) létrehozó egyezmény hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, -védelmi és ellenőrzési intézkedések megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0128 - C8-0121/2017- 2017/0056(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA ÉS MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0214)


7.12. Fenntartható finanszírozás (szavazás)

Jelentés a fenntartható finanszírozásról [2018/2007(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0215)

Felszólalások

Danuta Jazłowiecka a szavazások órájának lefolyásáról.


7.13. A 2017. évi uniós igazságügyi eredménytábla (szavazás)

Jelentés a 2017. évi uniós igazságügyi eredménytábláról [2018/2009(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0216)

Felszólalások

Patrizia Toia a szavazások órája előtt Ignazio Corrao felszólalásáról (az elnök félbeszakítja a felszólalót, mert nem ügyrendi javaslatról van szó).

Utolsó frissítés: 2018. október 24.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat