Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2018 m. gegužės 29 d. - Strasbūras

7. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


7.1. Specialiojo komiteto terorizmo klausimais įgaliojimų pratęsimas (balsavimas)

Specialiojo komiteto terorizmo klausimais įgaliojimų pratęsimas (Darbo tvarkos taisyklių 197 straipsnis)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

Laikomas patvirtintu be balsavimo


7.2. Tam tikrų Baltijos jūros silkių išteklių mirtingumas dėl žvejybos intervalų ir išsaugojimo lygis ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikrų Baltijos jūros silkių išteklių mirtingumo dėl žvejybos intervalų ir išsaugojimo lygio iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1139 [COM(2017)0774 - C8-0446/2017- 2017/0348(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Alain Cadec (A8-0149/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0205)


7.3. Krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistika (kodifikavimas) ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistikos (kodifikuota redakcija) [COM(2017)0545 - C8-0337/2017- 2017/0256(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0206)


7.4. ES ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas pasikeičiant laiškais dėl prekių kilmės kumuliacijos taikymo tarp ES, Šveicarijos Konfederacijos, Norvegijos ir Turkijos pagal ES bendrąją lengvatinių muitų tarifų sistemą *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl prekių kilmės kumuliacijos taikymo tarp Europos Sąjungos, Šveicarijos Konfederacijos, Norvegijos Karalystės ir Turkijos Respublikos pagal bendrąją lengvatinių muitų tarifų sistemą sudarymo projekto [05882/2017 - C8-0241/2017- 2016/0328(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0207)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


7.5. ES ir Norvegijos Karalystės susitarimas dėl prekių kilmės kumuliacijos taikymo tarp ES, Šveicarijos, Norvegijos Karalystės ir Turkijos pagal ES bendrąją lengvatinių muitų tarifų sistemą *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl prekių kilmės kumuliacijos taikymo tarp Europos Sąjungos, Šveicarijos Konfederacijos, Norvegijos Karalystės ir Turkijos Respublikos pagal bendrąją lengvatinių muitų tarifų sistemą sudarymo projekto [05883/2017 - C8-0240/2017- 2016/0329(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0208)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


7.6. Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimas dėl administracinio bendradarbiavimo, kovos su sukčiavimu ir reikalavimų vykdymo pridėtinės vertės mokesčio srityje* (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl administracinio bendradarbiavimo, kovos su sukčiavimu ir reikalavimų vykdymo pridėtinės vertės mokesčio srityje sudarymo Europos Sąjungos vardu [COM(2017)0621 - C8-0407/2017- 2017/0272(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

Tarybos PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0209)


7.7. ES žuvininkystės sektoriaus vertės grandinės optimizavimas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl ES žuvininkystės sektoriaus vertės grandinės optimizavimo [2017/2119(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0210)


7.8. Jauniesiems ūkininkams skirtų BŽŪP priemonių įgyvendinimas ES po 2013 m. reformos (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl jauniesiems ūkininkams skirtų BŽŪP priemonių įgyvendinimo ES po 2013 m. reformos [2017/2088(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0211)


7.9. Šiaurės jūros priedugnio žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Šiaurės jūros demersinių žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiamečio plano sudarymo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 676/2007 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1342/2008 [COM(2016)0493 - C8-0336/2016- 2016/0238(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

SIŪLOMA ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0212)

BENDRI PAREIŠKIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0212)

Kalbėjo:

Anja Hazekamp GUE/NGL frakcijos vardu su prašymu balsuoti dėl pakeitimų, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 3 dalimi.

Vardinio balsavimo metu (178 už, 444 prieš, 23 susilaikė), Parlamentas atmetė pasiūlymą.


7.10. Darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo sistemoje ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjai: Elisabeth Morin-Chartier ir Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0213)

KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0213)

Kalbėjo:

Dominique Martin ENF vardu su prašymu balsuoti dėl pakeitimų, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 3 dalimi.

Parlamentas atmetė prašymą.


7.11. Valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Regioninės žvejybos pietų Ramiajame vandenyne valdymo organizacijos (SPRFMO) valdomame konvencijos rajone ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Regioninės žvejybos pietų Ramiajame vandenyne valdymo organizacijos (SPRFMO) valdomame konvencijos rajone [COM(2017)0128 - C8-0121/2017- 2017/0056(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0214)


7.12. Tvarūs finansai (balsavimas)

Pranešimas dėl tvarių finansų [2018/2007(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0215)

Kalbėjo:

Danuta Jazłowiecka dėl balsavimo tvarkos.


7.13. 2017 m. ES teisingumo rezultatų suvestinė (balsavimas)

Pranešimas dėl 2017 m. ES teisingumo rezultatų suvestinės [2018/2009(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0216)

Kalbėjo:

Patrizia Toia dėl Ignazio Corrao pareiškimo iki balsavimo pradžios (Pirmininkas ją nutraukė, nes tai nebuvo pareiškimas dėl darbo tvarkos).

Atnaujinta: 2018 m. spalio 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika