Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
It-Tlieta, 29 ta' Mejju 2018 - Strasburgu

7. Ħin tal-votazzjonijiet
CRE

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


7.1. Estensjoni tal-mandat tal-Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu (votazzjoni)

Estensjoni tal-mandat tal-Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu (Artikolu 197 tar-Regoli ta' Proċedura)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

Jitqies adottat mingħajr votazzjoni


7.2. Il-meded tal-mortalità mis-sajd u l-livelli ta' salvagwardja għal ċerti stokkijiet ta' aringi fil-Baħar Baltiku ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2016/1139 f'dak li għandu x'jaqsam mal-meded tal-mortalità mis-sajd u l-livelli ta' salvagwardja għal ċerti stokkijiet ta' aringi fil-Baħar Baltiku [COM(2017)0774 - C8-0446/2017- 2017/0348(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Alain Cadec (A8-0149/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

PROPOSTA GĦAL REGOLAMENT

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0205)


7.3. Statistika ta' trasport ta' merkanzija minn passaġġi fuq l-ilma interni (kodifikazzjoni) ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika ta' trasport ta' merkanzija minn passaġġi fuq l-ilma interni (kodifikazzjoni) [COM(2017)0545 - C8-0337/2017- 2017/0256(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

PROPOSTA GĦAL REGOLAMENT

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0206)


7.4. Ftehim UE-Żvizzera dwar l-akkumulazzjoni ta' oriġini bejn l-UE, l-Iżvizzera, in-Norveġja u t-Turkija fil-qafas tas-Sistema Ġeneralizzata ta' Preferenzi *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar l-akkumulazzjoni ta' oriġini bejn l-Unjoni Ewropea, il-Konfederazzjoni Żvizzera, ir-Renju tan-Norveġja u r-Repubblika tat-Turkija fil-qafas tas-Sistema Ġeneralizzata ta' Preferenzi [05882/2017 - C8-0241/2017- 2016/0328(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0207)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


7.5. Ftehim UE-Norveġja dwar l-akkumulazzjoni ta' oriġini bejn l-UE, l-Iżvizzera, in-Norveġja u t-Turkija fil-qafas tas-Sistema Ġeneralizzata ta' Preferenzi *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tan-Norveġja dwar l-akkumulazzjoni ta' oriġini bejn l-Unjoni Ewropea, il-Konfederazzjoni Żvizzera, ir-Renju tan-Norveġja u r-Repubblika tat-Turkija fil-qafas tas-Sistema Ġeneralizzata ta' Preferenzi [05883/2017 - C8-0240/2017- 2016/0329(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0208)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


7.6. Ftehim UE-Norveġja dwar il-kooperazzjoni amministrattiva, il-ġlieda kontra l-frodi u l-irkupru tat-talbiet fil-qasam tat-taxxa fuq il-valur miżjud* (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tan-Norveġja dwar il-kooperazzjoni amministrattiva, il-ġlieda kontra l-frodi u l-irkupru tat-talbiet fil-qasam tat-taxxa fuq il-valur miżjud f'isem l-Unjoni Ewropea [COM(2017)0621 - C8-0407/2017- 2017/0272(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0209)


7.7. Ottimizzazzjoni tal-katina tal-valur fis-settur tas-sajd tal-UE (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-ottimizzazzjoni tal-katina tal-valur fis-settur tas-sajd tal-UE [2017/2119(INI)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0210)


7.8. L-implimentazzjoni tal-għodod għall-bdiewa żgħażagħ tal-PAK fl-UE wara r-riforma tal-2013 (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-għodod għall-bdiewa żgħażagħ tal-PAK fl-UE wara r-riforma tal-2013 [2017/2088(INI)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0211)


7.9. Pjan pluriennali għall-istokkijiet demersali fil-Baħar tat-Tramuntana u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet ***I (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' pjan pluriennali għall-istokkijiet demersali fil-Baħar tat-Tramuntana u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 676/2007 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1342/2008 [COM(2016)0493 - C8-0336/2016- 2016/0238(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

PROPOSTA TA' RIFJUT TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Rifjut

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0212)

DIKJARAZZJONIJIET KONĠUNTI

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0212)

Interventi

Anja Hazekamp, f'isem il-Grupp GUE/NGL, biex titlob li jittieħed vot dwar l-emendi bi qbil mal-Artikolu 59(3) tar-Regoli ta' Proċedura.

B'VSI (178 vot favur, 444 kontra, 23 astensjoni), il-Parlament irrifjuta t-talba.


7.10. L-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 96/71/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1996 dwar l-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas ta' prestazzjoni ta' servizzi [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteurs: Elisabeth Morin-Chartier u Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0213)

DIKJARAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0213)

Interventi

Dominique Martin, f'isem il-Grupp ENF, biex jitlob li jittieħed vot dwar l-emendi bi qbil mal-Artikolu 59(3) tar-Regoli ta' Proċedura.

Il-Parlament irrifjuta t-talba.


7.11. Miżuri ta' ġestjoni, ta' konservazzjoni u ta' kontroll li japplikaw fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-Organizzazzjoni Reġjonali għall-Ġestjoni tas-Sajd fin-Nofsinhar tal-Paċifiku (SPRFMO) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi miżuri ta' ġestjoni, ta' konservazzjoni u ta' kontroll li japplikaw fiż-Żona tal-Konvenzjoni tal-Organizzazzjoni Reġjonali għall-Ġestjoni tas-Sajd fin-Nofsinhar tal-Paċifiku (SPRFMO) [COM(2017)0128 - C8-0121/2017- 2017/0056(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0214)


7.12. Finanzi sostenibbli (votazzjoni)

Rapport dwar il-finanzi sostenibbli [2018/2007(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0215)

Interventi

Danuta Jazłowiecka dwar l-iżvolġiment tal-ħin tal-votazzjonijiet.


7.13. It-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-UE 2017 (votazzjoni)

Rapport dwar it-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-UE 2017 [2018/2009(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0216)

Interventi

Patrizia Toia dwar l-intervent ta' Ignazio Corrao, qabel il-ħin tal-votazzjonijiet (il-President interrompa lill-kelliema billi l-intervent tagħha ma kienx biex issejjaħ għall-ordni).

Aġġornata l-aħħar: 24 ta' Ottubru 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza