Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 29. maj 2018 - Strasbourg

7. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


7.1. Podaljšanje mandata posebnega odbora o terorizmu (glasovanje)

Podaljšanje mandata posebnega odbora o terorizmu (člen 197 Poslovnika)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

Šteje za sprejeto brez glasovanja


7.2. Razponi ribolovne umrljivosti in zaščitne ravni za nekatere staleže sleda v Baltskem morju ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1139 v zvezi z razponi ribolovne umrljivosti in zaščitnimi ravnmi za nekatere staleže sleda v Baltskem morju [COM(2017)0774 - C8-0446/2017- 2017/0348(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec Alain Cadec (A8-0149/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG UREDBE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0205)


7.3. Statistika prevoza blaga po celinskih plovnih poteh (kodificirano besedilo) ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki prevoza blaga po celinskih plovnih poteh (kodificirano besedilo) [COM(2017)0545 - C8-0337/2017- 2017/0256(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG UREDBE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0206)


7.4. Sporazum med EU in Švico o kumulaciji porekla med EU, Švico, Norveško in Turčijo v okviru splošnega sistema preferencialov *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o kumulaciji porekla med Evropsko unijo, Švicarsko konfederacijo, Kraljevino Norveško in Republiko Turčijo v okviru splošnega sistema preferencialov [05882/2017 - C8-0241/2017- 2016/0328(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0207)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


7.5. Sporazum med EU in Norveško o kumulaciji porekla med EU, Švico, Norveško in Turčijo v okviru splošnega sistema preferencialov *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o kumulaciji porekla med Evropsko unijo, Švicarsko konfederacijo, Kraljevino Norveško in Republiko Turčijo v okviru splošnega sistema preferencialov [05883/2017 - C8-0240/2017- 2016/0329(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0208)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


7.6. Sporazum med EU in Norveško o upravnem sodelovanju, boju proti goljufijam in izterjavi terjatev na področju davka na dodano vrednost* (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o upravnem sodelovanju, boju proti goljufijam in izterjavi terjatev na področju davka na dodano vrednost [COM(2017)0621 - C8-0407/2017- 2017/0272(NLE)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec Miguel Viegas (A8-0147/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0209)


7.7. Optimizacija vrednostne verige v ribiškem sektorju EU (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o optimizaciji vrednostne verige v ribiškem sektorju EU [2017/2119(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0210)


7.8. Izvajanje instrumentov SKP za mlade kmete v EU po reformi leta 2013 (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o izvajanju instrumentov SKP za mlade kmete v EU po reformi leta 2013 [2017/2088(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec Nicola Caputo (A8-0157/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0211)


7.9. Večletni načrt za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže, ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 676/2007 in Uredbe Sveta (ES) št. 1342/2008 [COM(2016)0493 - C8-0336/2016- 2016/0238(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0212)

SKUPNE IZJAVE

Odobreno (P8_TA(2018)0212)

Govori

Anja Hazekamp, v imenu skupine GUE/NGL, ki je zahtevala glasovanje o predlogih sprememb v skladu s členom 59(3) Poslovnika.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (178 glasov za, 444 proti, 23 vzdržanih) zavrnil zahtevo.


7.10. Napotitev delavcev na delo v okviru opravljanja storitev ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Soporočevalca: Elisabeth Morin-Chartier in Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0213)

IZJAVA KOMISIJE

Odobreno (P8_TA(2018)0213)

Govori

Dominique Martin, v imenu skupine ENF, ki je zahteval glasovanje o predlogih sprememb v skladu s členom 59(3) Poslovnika.

Parlament je zahtevo zavrnil.


7.11. Upravljalni, ohranitveni in nadzorni ukrepi, ki se uporabljajo na območju Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribištva v južnem Tihem oceanu (SPRFMO) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribištva v južnem Tihem oceanu (SPRFMO) [COM(2017)0128 - C8-0121/2017- 2017/0056(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec Linnéa Engström (A8-0377/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0214)


7.12. Vzdržne finance (glasovanje)

Poročilo o vzdržnih financah [2018/2007(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0215)

Govori

Danuta Jazłowiecka o poteku časa glasovanja.


7.13. Pregled stanja na področju pravosodja v EU za leto 2017 (glasovanje)

Poročilo o pregledu stanja na področju pravosodja v EU za leto 2017 [2018/2009(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec Jytte Guteland (A8-0161/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0216)

Govori

Patrizia Toia o govoru Ignazia Corraa pred časom glasovanja (predsednik je govorko prekinil, saj ni šlo za vprašanje v zvezi s pravilnostjo postopka).

Zadnja posodobitev: 24. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov