Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 29. toukokuuta 2018 - Strasbourg

8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Clara Eugenia Aguilera García - A8-0163/2018
Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Daniel Hannan ja Maria Lidia Senra Rodríguez

Mietintö Nicola Caputo - A8-0157/2018
Marco Zullo, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Momchil Nekov, Estefanía Torres Martínez, Daniel Hannan, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Seán Kelly ja Branislav Škripek

Mietintö Ulrike Rodust - A8-0263/2017
Sander Loones

Mietintö Elisabeth Morin-Chartier ja Agnes Jongerius - A8-0319/2017
Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu, Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Csaba Sógor ja Dobromir Sośnierz

Mietintö Jytte Guteland - A8-0161/2018
Jiří Pospíšil.

Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö