Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2018. gada 29. maijs - Strasbūra

8. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Clara Eugenia Aguilera García ziņojums - A8-0163/2018
Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Daniel Hannan un Maria Lidia Senra Rodríguez

Nicola Caputo ziņojums - A8-0157/2018
Marco Zullo, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Momchil Nekov, Estefanía Torres Martínez, Daniel Hannan, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Seán Kelly un Branislav Škripek

Ulrike Rodust ziņojums - A8-0263/2017
Sander Loones

Elisabeth Morin-Chartier un Agnes Jongerius ziņojums - A8-0319/2017
Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu, Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Csaba Sógor un Dobromir Sośnierz

Jytte Guteland ziņojums - A8-0161/2018
Jiří Pospíšil

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika