Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 29 maja 2018 r. - Strasburg

8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Clara Eugenia Aguilera García - A8-0163/2018
Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Daniel Hannan i Maria Lidia Senra Rodríguez

Sprawozdanie Nicola Caputo - A8-0157/2018
Marco Zullo, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Momchil Nekov, Estefanía Torres Martínez, Daniel Hannan, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Seán Kelly i Branislav Škripek

Sprawozdanie Ulrike Rodust - A8-0263/2017
Sander Loones

Sprawozdanie Elisabeth Morin-Chartier i Agnes Jongerius - A8-0319/2017
Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu, Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Csaba Sógor i Dobromir Sośnierz

Sprawozdanie Jytte Guteland - A8-0161/2018
Jiří Pospíšil.

Ostatnia aktualizacja: 24 października 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności