Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 29 maj 2018 - Strasbourg

8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Clara Eugenia Aguilera García - A8-0163/2018
Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Daniel Hannan och Maria Lidia Senra Rodríguez

Betänkande Nicola Caputo - A8-0157/2018
Marco Zullo, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Momchil Nekov, Estefanía Torres Martínez, Daniel Hannan, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Seán Kelly och Branislav Škripek

Betänkande Ulrike Rodust - A8-0263/2017
Sander Loones

Betänkande Elisabeth Morin-Chartier och Agnes Jongerius - A8-0319/2017
Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu, Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Csaba Sógor och Dobromir Sośnierz

Betänkande Jytte Guteland - A8-0161/2018
Jiří Pospíšil.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy