Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 29 май 2018 г. - Страсбург

12. Искане за консултации с Европейския икономически и социален комитет (член 137, параграф 2 от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че е получила искане, в съответствие с член 137, парараф 2 от Правилника за дейността, от страна на комисията FEMM за консултация с Европейския икономически и социален комитет, за да излъчи той становище на тема „Положението на жените роми“.

Това искане за консултации се счита за одобрено, освен ако политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, поискат в рамките на 24 часа искането да се постави на гласуване.

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност