Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 29 maj 2018 - Strasbourg

12. Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 137.2 i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav att hon hade tagit emot en begäran, i enlighet med artikel 137.2 i arbetsordningen, från FEMM-utskottet om att höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och be den avge ett yttrande om situationen för romska kvinnor.

Denna begäran om samråd skulle anses godkänd om inte en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet inom 24 timmar efter tillkännagivandet begärde att den skulle gå till omröstning.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy