Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 29. května 2018 - Štrasburk

13. Situace v Pásmu Gazy a status Jeruzaléma (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Pásmu Gazy a status Jeruzaléma (2018/2719(RSP))

Johannes Hahn (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Elena Valenciano za skupinu S&D, Geoffrey Van Orden za skupinu ECR, Hilde Vautmans za skupinu ALDE, Keith Taylor za skupinu Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Mario Borghezio za skupinu ENF, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Pascal Durand, Patrick Le Hyaric, Marcus Pretzell, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Takis Hadjigeorgiou, Sotirios Zarianopoulos, Gunnar Hökmark, Marita Ulvskog, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gunnar Hökmark, Ivo Vajgl, Florent Marcellesi, Sofia Sakorafa, Michaela Šojdrová, Enrique Guerrero Salom, Mirosław Piotrowski, Ángela Vallina, Eugen Freund, Branislav Škripek, Martina Michels, Zdzisław Krasnodębski a Bas Belder.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Takis Hadjigeorgiou, Rosa D'Amato, Udo Voigt, Marijana Petir, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo a Juan Fernando López Aguilar.

Vystoupil Johannes Hahn.

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 24. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí