Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 29. maj 2018 - Strasbourg

13. Jerusalems status og situationen i Gaza (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Jerusalems status og situationen i Gaza (2018/2719(RSP))

Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Geoffrey Van Orden for ECR-Gruppen, Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen, Keith Taylor for Verts/ALE-Gruppen, Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Zoltán Balczó, løsgænger, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Pascal Durand, Patrick Le Hyaric, Marcus Pretzell, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Takis Hadjigeorgiou, Sotirios Zarianopoulos, Gunnar Hökmark, Marita Ulvskog, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gunnar Hökmark, Ivo Vajgl, Florent Marcellesi, Sofia Sakorafa, Michaela Šojdrová, Enrique Guerrero Salom, Mirosław Piotrowski, Ángela Vallina, Eugen Freund, Branislav Škripek, Martina Michels, Zdzisław Krasnodębski og Bas Belder.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Takis Hadjigeorgiou, Rosa D'Amato, Udo Voigt, Marijana Petir, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo og Juan Fernando López Aguilar.

Indlæg af Johannes Hahn.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik