Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 29. května 2018 - Štrasburk

14. Situace v Nikaragui (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Nikaragui (2018/2711(RSP))

Christos Stylianides (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Luis de Grandes Pascual za skupinu PPE, Ramón Jáuregui Atondo za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, Tunne Kelam a Elena Valenciano.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Javier Nart, Sofia Sakorafa, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis a Caterina Chinnici.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Julie Ward, Takis Hadjigeorgiou a Fabio Massimo Castaldo.

Vystoupil Christos Stylianides.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.8 zápisu ze dne 31.5.2018.

Poslední aktualizace: 24. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí