Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 29. maj 2018 - Strasbourg

14. Situationen i Nicaragua (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Nicaragua (2018/2711(RSP))

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Luis de Grandes Pascual for PPE-Gruppen, Ramón Jáuregui Atondo for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, Tunne Kelam og Elena Valenciano.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Javier Nart, Sofia Sakorafa, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis og Caterina Chinnici.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Julie Ward, Takis Hadjigeorgiou og Fabio Massimo Castaldo.

Indlæg af Christos Stylianides.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.8 i protokollen af 31.5.2018.

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik