Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 29. toukokuuta 2018 - Strasbourg

14. Nicaraguan tilanne (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Nicaraguan tilanne (2018/2711(RSP))

Christos Stylianides (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Luis de Grandes Pascual PPE-ryhmän puolesta, Ramón Jáuregui Atondo S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tunne Kelam ja Elena Valenciano.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Javier Nart, Sofia Sakorafa, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis ja Caterina Chinnici.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Julie Ward, Takis Hadjigeorgiou ja Fabio Massimo Castaldo.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 31.5.2018, kohta 7.8.

Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö