Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 29 maja 2018 r. - Strasburg

14. Sytuacja w Nikaragui (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Nikaragui (2018/2711(RSP))

Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Luis de Grandes Pascual w imieniu grupy PPE, Ramón Jáuregui Atondo w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Tunne Kelam i Elena Valenciano.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Javier Nart, Sofia Sakorafa, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis i Caterina Chinnici.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Julie Ward, Takis Hadjigeorgiou i Fabio Massimo Castaldo.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.8 protokołu z dnia 31.5.2018.

Ostatnia aktualizacja: 24 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności