Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 29. mája 2018 - Štrasburg

14. Situácia v Nikarague (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Nikarague (2018/2711(RSP))

Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Luis de Grandes Pascual v mene skupiny PPE, Ramón Jáuregui Atondo v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, Tunne Kelam a Elena Valenciano.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Javier Nart, Sofia Sakorafa, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis a Caterina Chinnici.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Julie Ward, Takis Hadjigeorgiou a Fabio Massimo Castaldo.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.8 zápisnice zo dňa 31.5.2018.

Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia