Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 29 maj 2018 - Strasbourg

14. Situationen i Nicaragua (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Nicaragua (2018/2711(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Luis de Grandes Pascual för PPE-gruppen, Ramón Jáuregui Atondo för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Tunne Kelam och Elena Valenciano.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Javier Nart, Sofia Sakorafa, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis och Caterina Chinnici.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Julie Ward, Takis Hadjigeorgiou och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Christos Stylianides.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.8 i protokollet av den 31.5.2018.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy