Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 29. května 2018 - Štrasburk

15. Zavedení cel v odvětví oceli a hliníku ze strany USA a reakce EU (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Komise: Zavedení cel v odvětví oceli a hliníku ze strany USA a reakce EU (2018/2697(RSP))

Cecilia Malmström (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Godelieve Quisthoudt-Rowohl za skupinu PPE, Bernd Lange za skupinu S&D, Emma McClarkin za skupinu ECR, Nadja Hirsch za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Christian Ehler, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Tiziana Beghin za skupinu EFDD, Nicolas Bay za skupinu ENF, Bruno Gollnisch – nezařazený poslanec, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Evžen Tošenovský, Marietje Schaake, Molly Scott Cato, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Patrick O'Flynn, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Christian Ehler, Jean-Luc Schaffhauser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Joachim Starbatty, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Daniel Caspary, Bill Etheridge, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Adam Szejnfeld, Jeppe Kofod, Laima Liucija Andrikienė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christian Ehler, David Martin, Massimiliano Salini, Karoline Graswander-Hainz, Andreas Schwab, Salvatore Cicu a Jan Zahradil.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Daniel Caspary (předsedající poskytl upřesnění ohledně vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky) a Maria Gabriela Zoană.

Vystoupila Cecilia Malmström.

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 24. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí