Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 29. maj 2018 - Strasbourg

15. USA's toldsater i stål- og aluminiumssektoren og EU's reaktion herpå (forhandling)
CRE

Redegørelse ved Kommissionen: USA's toldsater i stål- og aluminiumssektoren og EU's reaktion herpå (2018/2697(RSP))

Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Godelieve Quisthoudt-Rowohl for PPE-Gruppen, Bernd Lange for S&D-Gruppen, Emma McClarkin for ECR-Gruppen, Nadja Hirsch for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Christian Ehler, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Tiziana Beghin for EFDD-Gruppen, Nicolas Bay for ENF-Gruppen, Bruno Gollnisch, løsgænger, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Evžen Tošenovský, Marietje Schaake, Molly Scott Cato, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Patrick O'Flynn, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Christian Ehler, Jean-Luc Schaffhauser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Joachim Starbatty, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Daniel Caspary, Bill Etheridge, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Adam Szejnfeld, Jeppe Kofod, Laima Liucija Andrikienė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christian Ehler, David Martin, Massimiliano Salini, Karoline Graswander-Hainz, Andreas Schwab, Salvatore Cicu og Jan Zahradil.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Daniel Caspary (formanden gav præciserende oplysninger om anvendelsen af catch-the-eye-proceduren) og Maria Gabriela Zoană.

Indlæg af Cecilia Malmström.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik