Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 29. svibnja 2018. - Strasbourg

15. Carine SAD-a u sektoru čelika i aluminija i odgovor EU-a (rasprava)
Doslovno izvješće

Izjava Komisije: Carine SAD-a u sektoru čelika i aluminija i odgovor EU-a (2018/2697(RSP))

Cecilia Malmström (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su: Godelieve Quisthoudt-Rowohl, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Bernd Lange, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Emma McClarkin, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nadja Hirsch, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Christian Ehler, Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Tiziana Beghin, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Nicolas Bay, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Bruno Gollnisch, nezavisni zastupnik, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Evžen Tošenovský, Marietje Schaake, Molly Scott Cato, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge, Patrick O'Flynn, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Christian Ehler, Jean-Luc Schaffhauser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Joachim Starbatty, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Daniel Caspary, Bill Etheridge, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Adam Szejnfeld, Jeppe Kofod, Laima Liucija Andrikienė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christian Ehler, David Martin, Massimiliano Salini, Karoline Graswander-Hainz, Andreas Schwab, Salvatore Cicu i Jan Zahradil.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Daniel Caspary (Predsjednik je dao pojašnjenje primjene postupka spontanog javljanja za riječ "catch the eye") i Maria Gabriela Zoană.

Govorila je Cecilia Malmström.

Rasprava je zaključena.

Posljednje ažuriranje: 24. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti