Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 29 mei 2018 - Straatsburg

15. Invoerheffingen van de VS in de staal- en aluminiumsector en het antwoord van de EU (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Commissie: Invoerheffingen van de VS in de staal- en aluminiumsector en het antwoord van de EU (2018/2697(RSP))

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Godelieve Quisthoudt-Rowohl, namens de PPE-Fractie, Bernd Lange, namens de S&D-Fractie, Emma McClarkin, namens de ECR-Fractie, Nadja Hirsch, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Christian Ehler, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Tiziana Beghin, namens de EFDD-Fractie, Nicolas Bay, namens de ENF-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-fractiegebonden lid, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Evžen Tošenovský, Marietje Schaake, Molly Scott Cato, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Patrick O'Flynn, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Christian Ehler, Jean-Luc Schaffhauser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Joachim Starbatty, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Daniel Caspary, Bill Etheridge, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Adam Szejnfeld, Jeppe Kofod, Laima Liucija Andrikienė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christian Ehler, David Martin, Massimiliano Salini, Karoline Graswander-Hainz, Andreas Schwab, Salvatore Cicu en Jan Zahradil.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Daniel Caspary (de Voorzitter licht de "catch the eye"-procedure toe) en Maria Gabriela Zoană.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid