Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 29 maja 2018 r. - Strasburg

15. Stawki celne Stanów Zjednoczonych w sektorze stali i aluminium i odpowiedź UE (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: Stawki celne Stanów Zjednoczonych w sektorze stali i aluminium i odpowiedź UE (2018/2697(RSP))

Cecilia Malmström (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Godelieve Quisthoudt-Rowohl w imieniu grupy PPE, Bernd Lange w imieniu grupy S&D, Emma McClarkin w imieniu grupy ECR, Nadja Hirsch w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Christiana Ehlera, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD, Nicolas Bay w imieniu grupy ENF, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Evžen Tošenovský, Marietje Schaake, Molly Scott Cato, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Patrick O'Flynn, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Christiana Ehlera, Jean-Luc Schaffhauser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Joachim Starbatty, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Daniela Caspary'ego, Bill Etheridge, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Inmaculadę Rodríguez-Piñero Fernández, Adam Szejnfeld, Jeppe Kofod, Laima Liucija Andrikienė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christian Ehler, David Martin, Massimiliano Salini, Karoline Graswander-Hainz, Andreas Schwab, Salvatore Cicu i Jan Zahradil.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Daniel Caspary (Przewodniczący udzielił wyjaśnień na temat stosowania procedury zgłoszeń z sali) i Maria Gabriela Zoană.

Głos zabrała Cecilia Malmström.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 24 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności