Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 29. mája 2018 - Štrasburg

15. Clá USA v odvetví ocele a hliníka a odpoveď EÚ (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Clá USA v odvetví ocele a hliníka a odpoveď EÚ (2018/2697(RSP))

Cecilia Malmström (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Godelieve Quisthoudt-Rowohl v mene skupiny PPE, Bernd Lange v mene skupiny S&D, Emma McClarkin v mene skupiny ECR, Nadja Hirsch v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Christian Ehler, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD, Nicolas Bay v mene skupiny ENF, Bruno Gollnisch – nezaradený poslanec, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Evžen Tošenovský, Marietje Schaake, Molly Scott Cato, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Patrick O'Flynn, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Christian Ehler, Jean-Luc Schaffhauser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Joachim Starbatty, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Daniel Caspary, Bill Etheridge, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Adam Szejnfeld, Jeppe Kofod, Laima Liucija Andrikienė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christian Ehler, David Martin, Massimiliano Salini, Karoline Graswander-Hainz, Andreas Schwab, Salvatore Cicu a Jan Zahradil.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Daniel Caspary (predsedajúci poskytol spresnenia k uplatňovaniu postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky) a Maria Gabriela Zoană.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia