Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 29 май 2018 г. - Страсбург

16. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)

Поправката P7_TA(2014)0389(COR02) беше обявена на пленарното заседание вчера (точка 13 от протокола от 28.5.2018 г).

Тъй като поправката не е предмет на искане за подлагане на гласуване от страна на политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг (член 231, параграф 4 от Правилника за дейността), тя се счита за приета.

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност