Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 29 maj 2018 - Strasbourg

16. Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)

Rättelsen (P7_TA(2014)0389(COR02)) tillkännagavs i kammaren vid föregående dags sammanträde (punkt 13 i protokollet av den 28.5.2018).

Eftersom det inte inkommit någon begäran i enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att denna rättelse skulle bli föremål för omröstning, ansågs den ha godkänts.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy