Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2017(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0159/2018

Внесени текстове :

A8-0159/2018

Разисквания :

PV 29/05/2018 - 17
CRE 29/05/2018 - 17

Гласувания :

PV 30/05/2018 - 13.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0227

Протокол
Вторник, 29 май 2018 г. - Страсбург

17. Препоръка до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител относно Либия (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Либия [2018/2017(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

Pier Antonio Panzeri представи доклада.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Изказаха се: Jaromír Štětina, от името на групата PPE, Knut Fleckenstein, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Javier Nart, от името на групата ALDE, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Marie-Christine Arnautu, от името на групата ENF, David McAllister, Claude Moraes, Anna Elżbieta Fotyga, Marie-Christine Vergiat, Jörg Meuthen, Андрей Ковачев, Francisco José Millán Mon, Željana Zovko и Емил Радев

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Notis Marias, Patricia Lalonde, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou и Georgios Epitideios.

Изказаха се: Federica Mogherini и Pier Antonio Panzeri.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.11 от протокола от 30.5.2018 г.

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност