Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2256(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0160/2018

Ingivna texter :

A8-0160/2018

Debatter :

PV 29/05/2018 - 18
CRE 29/05/2018 - 18

Omröstningar :

PV 30/05/2018 - 13.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0228

Protokoll
Tisdagen den 29 maj 2018 - Strasbourg

18. Årsrapporten om Schengenområdets funktionssätt (debatt)
CRE

Betänkande om årsrapporten om Schengenområdets funktionssätt [2017/2256(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

Carlos Coelho redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Agustín Díaz de Mera García Consuegra för PPE-gruppen, och Sylvie Guillaume för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Anders Primdahl Vistisen för ECR-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Auke Zijlstra för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Kinga Gál, Péter Niedermüller, Helga Stevens, Filiz Hyusmenova, Kristina Winberg, Angelo Ciocca, Asim Ademov, Josef Weidenholzer, Jussi Halla-aho, Patrick O'Flynn, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský, Dubravka Šuica, Ana Gomes, Lara Comi, Emilian Pavel, Frank Engel, Juan Fernando López Aguilar, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek, Tomáš Zdechovský, Miriam Dalli, Emil Radev, Cristian-Silviu Buşoi och Jaromír Štětina.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Claudia Țapardel, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos, Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Csaba Sógor, Maria Grapini och Marijana Petir.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Carlos Coelho.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.12 i protokollet av den 30.5.2018.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy