Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2328(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0168/2018

Внесени текстове :

A8-0168/2018

Разисквания :

PV 29/05/2018 - 19
CRE 29/05/2018 - 19

Гласувания :

PV 30/05/2018 - 13.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0229

Протокол
Вторник, 29 май 2018 г. - Страсбург

19. Минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления (разискване)
CRE

Доклад относно прилагането на Директива 2012/29/EС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления [2016/2328(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчици: Teresa Jiménez-Becerril Barrio и Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio и Angelika Mlinar представиха доклада.

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се: Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Takis Hadjigeorgiou, и Helga Stevens, от името на групата ECR.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

Изказаха се: Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, Florent Marcellesi, от името на групата Verts/ALE, Malin Björk, от името на групата GUE/NGL, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Diane Dodds, независим член на ЕП, Lara Comi, Josef Weidenholzer, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová, Anna Hedh, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Cécile Kashetu Kyenge и Pina Picierno.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Costas Mavrides, Julie Ward, Notis Marias и Izaskun Bilbao Barandica.

Изказаха се: Cecilia Malmström (член на Комисията), Teresa Jiménez-Becerril Barrio и Angelika Mlinar.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.13 от протокола от 30.5.2018 г.

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност