Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2328(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0168/2018

Ingediende teksten :

A8-0168/2018

Debatten :

PV 29/05/2018 - 19
CRE 29/05/2018 - 19

Stemmingen :

PV 30/05/2018 - 13.13
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0229

Notulen
Dinsdag 29 mei 2018 - Straatsburg

19. Minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten (debat)
CRE

Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2012/29/EU tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten [2016/2328(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteurs: Teresa Jiménez-Becerril Barrio en Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio en Angelika Mlinar geven toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Takis Hadjigeorgiou, en Helga Stevens, namens de ECR-Fractie.

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, Florent Marcellesi, namens de Verts/ALE-Fractie, Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, Lara Comi, Josef Weidenholzer, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová, Anna Hedh, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Cécile Kashetu Kyenge en Pina Picierno.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Costas Mavrides, Julie Ward, Notis Marias en Izaskun Bilbao Barandica.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie), Teresa Jiménez-Becerril Barrio en Angelika Mlinar.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.13 van de notulen van 30.5.2018.

Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid