Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2328(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0168/2018

Predkladané texty :

A8-0168/2018

Rozpravy :

PV 29/05/2018 - 19
CRE 29/05/2018 - 19

Hlasovanie :

PV 30/05/2018 - 13.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0229

Zápisnica
Utorok, 29. mája 2018 - Štrasburg

19. Minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov (rozprava)
CRE

Správa o vykonávaní smernice 2012/29/EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov [2016/2328(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyne: Teresa Jiménez-Becerril Barrio a Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (spravodajkyňa) a Angelika Mlinar (spravodajkyňa) predstavili správu.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Takis Hadjigeorgiou v mene skupiny GUE/NGL, a Helga Stevens v mene skupiny ECR.

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Nathalie Griesbeck v mene skupiny ALDE, Florent Marcellesi v mene skupiny Verts/ALE, Malin Björk v mene skupiny GUE/NGL, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, Lara Comi, Josef Weidenholzer, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová, Anna Hedh, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Cécile Kashetu Kyenge a Pina Picierno.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Costas Mavrides, Julie Ward, Notis Marias a Izaskun Bilbao Barandica.

Vystúpili: Cecilia Malmström (členka Komisie), Teresa Jiménez-Becerril Barrio a Angelika Mlinar.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.13 zápisnice zo dňa 30.5.2018.

Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia