Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 29 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο

20. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Ο Bernard Monot δεν είναι πλέον μέλος της Ομάδας ENF και εντάσσεται στην Ομάδα EFDD με ισχύ από 29 Μαΐου 2018.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου