Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0103(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0182/2018

Ingediende teksten :

A8-0182/2018

Debatten :

PV 29/05/2018 - 21
CRE 29/05/2018 - 21

Stemmingen :

PV 30/05/2018 - 13.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0219

Notulen
Dinsdag 29 mei 2018 - Straatsburg

21. Bescherming tegen invoer met dumping en subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de EU ***II (debat)
CRE

Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1036 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie en Verordening (EU) 2016/1037 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie [05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

Christofer Fjellner licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Tokia Saïfi, namens de PPE-Fractie, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, namens de S&D-Fractie, Sander Loones, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Molly Scott Cato, namens de Verts/ALE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, France Jamet, namens de ENF-Fractie, Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Salvatore Cicu, Emmanuel Maurel, Bronis Ropė, Danilo Oscar Lancini, Dobromir Sośnierz, Jarosław Wałęsa, Karoline Graswander-Hainz, Steeve Briois, Jude Kirton-Darling en Neena Gill.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Costas Mavrides en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Christofer Fjellner.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.3 van de notulen van 30.5.2018.

Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid