Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0103(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0182/2018

Ingivna texter :

A8-0182/2018

Debatter :

PV 29/05/2018 - 21
CRE 29/05/2018 - 21

Omröstningar :

PV 30/05/2018 - 13.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0219

Protokoll
Tisdagen den 29 maj 2018 - Strasbourg

21. Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU ***II (debatt)
CRE

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och förordning (EU) 2016/1037 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen [05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

Christofer Fjellner redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Tokia Saïfi för PPE-gruppen, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández för S&D-gruppen, Sander Loones för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, France Jamet för ENF-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, Salvatore Cicu, Emmanuel Maurel, Bronis Ropė, Danilo Oscar Lancini, Dobromir Sośnierz, Jarosław Wałęsa, Karoline Graswander-Hainz, Steeve Briois, Jude Kirton-Darling och Neena Gill.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Costas Mavrides och Notis Marias.

Talare: Cecilia Malmström och Christofer Fjellner.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.3 i protokollet av den 30.5.2018.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy