Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2070(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0166/2018

Внесени текстове :

A8-0166/2018

Разисквания :

PV 29/05/2018 - 22
CRE 29/05/2018 - 22

Гласувания :

PV 30/05/2018 - 13.14
CRE 30/05/2018 - 13.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0230

Протокол
Вторник, 29 май 2018 г. - Страсбург

22. Годишен доклад относно изпълнението на общата търговска политика (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно Годишния доклад относно изпълнението на общата търговска политика [2017/2070(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

Tokia Saïfi представи доклада.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Doru-Claudian Frunzulică (докладчик по становището на комисията DEVE), Christofer Fjellner, от името на групата PPE, Jude Kirton-Darling, от името на групата S&D, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Klaus Buchner, от името на групата Verts/ALE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, France Jamet, от името на групата ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Karoline Graswander-Hainz, Laima Liucija Andrikienė, Aleksander Gabelic и Jarosław Wałęsa.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказаха се: Cecilia Malmström и Tokia Saïfi.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.14 от протокола от 30.5.2018 г.

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност