Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2070(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0166/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0166/2018

Συζήτηση :

PV 29/05/2018 - 22
CRE 29/05/2018 - 22

Ψηφοφορία :

PV 30/05/2018 - 13.14
CRE 30/05/2018 - 13.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0230

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 29 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο

22. Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής [2017/2070(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

Η Tokia Saïfi παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Doru-Claudian Frunzulică (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Christofer Fjellner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jude Kirton-Darling, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Klaus Buchner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, France Jamet, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Karoline Graswander-Hainz, Laima Liucija Andrikienė, Aleksander Gabelic και Jarosław Wałęsa.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Tokia Saïfi.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.5.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου