Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Вторник, 29 май 2018 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Многогодишната финансова рамка за периода 2021 - 2027 г. и собствените ресурси (разискване)
 3.Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги ***I (разискване)
 4.Изявление на председателството
 5.Тържествено заседание - Република Гвинея
 6.Възобновяване на заседанието
 7.Време за гласуване
  7.1.Удължаване на мандата на специалната комисия относно тероризма (гласуване)
  7.2.Диапазони на смъртност от риболов и предпазни равнища за някои запаси от херинга в Балтийско море ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.3.Статистика за превоза на товари по вътрешни водни пътища (кодифициран текст) ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.4.Споразумение между ЕС и Швейцария за кумулация на произхода между ЕС, Швейцария, Норвегия и Турция в рамките на общата система за преференции на ЕС *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.5.Споразумение между ЕС и Норвегия за кумулация на произхода между ЕС, Швейцария, Норвегия и Турция в рамките на общата система за преференции на ЕС *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.6.Споразумение между ЕС и Норвегия за административното сътрудничество, борбата с измамите и събирането на вземания в областта на данъка върху добавената стойност* (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.7.Оптимизиране на веригата на създаване на стойност в сектора на рибарството на ЕС (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.8.Прилагане в ЕС на инструментите в рамките на ОСП за младите земеделски стопани след реформата от 2013 г. (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.9.Многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси ***I (гласуване)
  7.10.Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги ***I (гласуване)
  7.11.Мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията на Регионалната организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан (SPRFMO) ***I (гласуване)
  7.12.Устойчиви финанси (гласуване)
  7.13.Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието за 2017 г. (гласуване)
 8.Обяснения на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Искане за консултации с Европейския икономически и социален комитет (член 137, параграф 2 от Правилника за дейността)
 13.Положението в ивицата Газа и статутът на Йерусалим (разискване)
 14.Положението в Никарагуа (разискване)
 15.Налагането на мита от САЩ в сектора на стоманата и алуминия и отговора на ЕС (разискване)
 16.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 17.Препоръка до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител относно Либия (разискване)
 18.Годишен доклад за функционирането на Шенгенското пространство (разискване)
 19.Минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления (разискване)
 20.Състав на политическите групи
 21.Защита срещу дъмпингов внос и защита срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз ***II (разискване)
 22.Годишен доклад относно изпълнението на общата търговска политика (разискване)
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (186 kb) Списък на присъствалите (63 kb) Резултати от различните гласувания (68 kb) Поименни гласувания (468 kb) 
 
Протокол (80 kb) Списък на присъствалите (11 kb) Резултати от различните гласувания (29 kb) Поименни гласувания (52 kb) 
 
Протокол (295 kb) Списък на присъствалите (79 kb) Резултати от различните гласувания (464 kb) Поименни гласувания (789 kb) 
Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност