Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Вторник, 29 май 2018 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Многогодишната финансова рамка за периода 2021 - 2027 г. и собствените ресурси (разискване)
 3.Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги ***I (разискване)
 4.Изявление на председателството
 5.Тържествено заседание - Република Гвинея
 6.Възобновяване на заседанието
 7.Време за гласуване
  7.1.Удължаване на мандата на специалната комисия относно тероризма (гласуване)
  7.2.Диапазони на смъртност от риболов и предпазни равнища за някои запаси от херинга в Балтийско море ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.3.Статистика за превоза на товари по вътрешни водни пътища (кодифициран текст) ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.4.Споразумение между ЕС и Швейцария за кумулация на произхода между ЕС, Швейцария, Норвегия и Турция в рамките на общата система за преференции на ЕС *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.5.Споразумение между ЕС и Норвегия за кумулация на произхода между ЕС, Швейцария, Норвегия и Турция в рамките на общата система за преференции на ЕС *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.6.Споразумение между ЕС и Норвегия за административното сътрудничество, борбата с измамите и събирането на вземания в областта на данъка върху добавената стойност* (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.7.Оптимизиране на веригата на създаване на стойност в сектора на рибарството на ЕС (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.8.Прилагане в ЕС на инструментите в рамките на ОСП за младите земеделски стопани след реформата от 2013 г. (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.9.Многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси ***I (гласуване)
  7.10.Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги ***I (гласуване)
  7.11.Мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията на Регионалната организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан (SPRFMO) ***I (гласуване)
  7.12.Устойчиви финанси (гласуване)
  7.13.Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието за 2017 г. (гласуване)
 8.Обяснения на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Искане за консултации с Европейския икономически и социален комитет (член 137, параграф 2 от Правилника за дейността)
 13.Положението в ивицата Газа и статутът на Йерусалим (разискване)
 14.Положението в Никарагуа (разискване)
 15.Налагането на мита от САЩ в сектора на стоманата и алуминия и отговора на ЕС (разискване)
 16.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 17.Препоръка до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител относно Либия (разискване)
 18.Годишен доклад за функционирането на Шенгенското пространство (разискване)
 19.Минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления (разискване)
 20.Състав на политическите групи
 21.Защита срещу дъмпингов внос и защита срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз ***II (разискване)
 22.Годишен доклад относно изпълнението на общата търговска политика (разискване)
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (186 kb)
24/10/2018 04:32
  Списък на присъствалите (63 kb)
19/02/2019 09:26
 
Протокол (80 kb)
24/10/2018 04:32
  Списък на присъствалите (11 kb)
19/02/2019 09:26
  Резултати от различните гласувания (29 kb)
31/12/2018 14:06
  Поименни гласувания (52 kb)
21/12/2018 09:46
 
Протокол (295 kb)
24/10/2018 04:32
  Списък на присъствалите (79 kb)
19/02/2019 09:26
  Резултати от различните гласувания (464 kb)
31/12/2018 14:06
  Поименни гласувания (789 kb)
21/12/2018 09:46
Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност