Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Teisipäev, 29. mai 2018 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.2021.–2027. aasta mitmeaastane finantsraamistik ja omavahendid (arutelu)
 3.Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega ***I (arutelu)
 4.Presidentuuri avaldus
 5.Pidulik istung – Guinea Vabariik
 6.Istungi jätkamine
 7.Hääletused
  
7.1.Terrorismi käsitleva erikomisjoni mandaadi pikendamine (hääletus)
  
7.2.Teatavate Läänemere räimevarude kalastussuremuse sihttasemete vahemikud ja kaitse piirväärtused ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.3.Kaupade siseveetranspordi statistika (kodifitseeritud tekst) ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.4.ELi ja Šveitsi vaheline kokkulepe, milles käsitletakse ELi, Šveitsi, Norra ja Türgi vahelist päritolu kumulatsiooni ELi üldise soodustussüsteemi raames *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.5.ELi ja Norra vaheline kokkulepe, milles käsitletakse ELi, Šveitsi, Norra Kuningriigi ja Türgi vahelist päritolu kumulatsiooni ELi üldise soodustussüsteemi raames *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.6.ELi ja Norra vaheline leping käibemaksu valdkonnaga seotud halduskoostöö, pettuste vastase võitluse ja nõuete sissenõudmise kohta* (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.7.Väärtusahela optimeerimine ELi kalandussektoris (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.8.ÜPP noorte põllumajandustootjate vahendite rakendamine ELis pärast 2013. aasta reformi (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.9.Põhjamere põhjalähedaste kalavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava ***I (hääletus)
  
7.10.Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega ***I (hääletus)
  
7.11.Vaikse ookeani lõunaosa piirkondliku kalandusorganisatsiooni konventsiooni alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed ***I (hääletus)
  
7.12.Jätkusuutlik rahastamine (hääletus)
  
7.13.2017. aasta ELi õigusemõistmise tulemustabel (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Istungi jätkamine
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega (kodukorra artikli 137 lõige 2)
 13.Olukord Gaza sektoris ja Jeruusalemma staatus (arutelu)
 14.Olukord Nicaraguas (arutelu)
 15.USA tollitariifid terase- ja alumiiniumisektoris ning ELi vastumeetmed (arutelu)
 16.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 17.Soovitus nõukogule, komisjonile ning komisjoni asepresidendile ja kõrgele esindajale Liibüa kohta (arutelu)
 18.Schengeni ala toimimist käsitlev aastaaruanne (arutelu)
 19.Kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded (arutelu)
 20.Fraktsioonide koosseis
 21.Kaitse dumpinguhinnaga impordi ja subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole ELi liikmed ***II (arutelu)
 22.Ühise kaubanduspoliitika rakendamise aastaaruanne (arutelu)
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (161 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletuste tulemused (57 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (468 kb) 
 
Protokoll (76 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletuste tulemused (27 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (52 kb) 
 
Protokoll (260 kb) Kohalolijate nimekiri (70 kb) Hääletuste tulemused (436 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (780 kb) 
Viimane päevakajastamine: 24. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika