Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Tiistai 29. toukokuuta 2018 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027 ja omat varat (keskustelu)
 3.Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuva työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon ***I (keskustelu)
 4.Puhemiehen julkilausuma
 5.Juhlaistunto – Guinean tasavalta
 6.Istunnon jatkaminen
 7.Äänestykset
  7.1.Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan toimikauden jatkaminen (äänestys)
  7.2.Tiettyjä Itämeren silakkakantoja koskevat kalastuskuolevuuden vaihteluvälit ja suojatasot ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.3.Sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastot (kodifikaatio) ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.4.EU:n, Sveitsin, Norjan ja Turkin välisestä alkuperäkumulaatiosta yleisen tullietuusjärjestelmän puitteissa tehty EU:n ja Sveitsin välinen sopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.5.EU:n, Sveitsin, Norjan ja Turkin välisestä alkuperäkumulaatiosta yleisen tullietuusjärjestelmän puitteissa tehty EU:n ja Norjan välinen sopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.6.Hallinnollista yhteistyötä, petosten torjuntaa ja saatavien perintää arvonlisäverotuksen alalla koskeva EU:n ja Norjan välinen sopimus* (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.7.EU:n kalatalousalan arvoketjun optimointi (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.8.YMP:n nuoria viljelijöitä koskevien välineiden täytäntöönpano EU:ssa vuoden 2013 uudistuksen jälkeen (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.9.Pohjanmeren pohjakalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma ***I (äänestys)
  7.10.Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuva työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon ***I (äänestys)
  7.11.Eteläisen Tyynenmeren alueellisen kalastusjärjestön yleissopimusalueella sovellettavat hoito-, säilyttämis- ja valvontatoimenpiteet ***I (äänestys)
  7.12.Kestävä rahoitus (äänestys)
  7.13.EU:n oikeusalan tulostaulu 2017 (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Istunnon jatkaminen
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohta)
 13.Gazan tilanne ja Jerusalemin asema (keskustelu)
 14.Nicaraguan tilanne (keskustelu)
 15.Yhdysvaltojen tuontitullit teräs- ja alumiinialalla ja EU:n toimet (keskustelu)
 16.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 17.Suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle Libyasta (keskustelu)
 18.Schengen-alueen toimintaa koskeva vuosikertomus (keskustelu)
 19.Rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevat vähimmäisvaatimukset (keskustelu)
 20.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 21.Suojautuminen polkumyynnillä tapahtuvalta ja tuetulta tuonnilta muista kuin EU:n jäsenvaltioista ***II (keskustelu)
 22.Vuosikertomus yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta (keskustelu)
 23.Seuraavan istunnon esityslista
 24.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (166 kb)
24/10/2018 04:48
  Läsnäololista (63 kb)
19/02/2019 09:28
 
Pöytäkirja (76 kb)
24/10/2018 04:48
  Läsnäololista (11 kb)
19/02/2019 09:28
  Äänestysten tulokset (28 kb)
31/12/2018 14:26
  Nimenhuutoäänestykset (52 kb)
21/12/2018 10:26
 
Pöytäkirja (264 kb)
24/10/2018 04:48
  Läsnäololista (69 kb)
19/02/2019 09:28
  Äänestysten tulokset (437 kb)
31/12/2018 14:26
  Nimenhuutoäänestykset (775 kb)
21/12/2018 10:26
Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö