Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Otrdiena, 2018. gada 29. maijs - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Daudzgadu finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi (debates)
 3.Darba ņēmēju norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas jomā ***I (debates)
 4.Priekšsēdētāja paziņojums
 5.Svinīgā sēde - Gvinejas Republika
 6.Sēdes atsākšana
 7.Balsošanas laiks
  7.1.Īpašās komitejas terorisma jautājumos pilnvaru laika pagarināšana (balsošana)
  7.2.Zivju mirstības diapazoni un aizsardzības līmeņi, kas noteikti dažiem reņģes krājumiem Baltijas jūrā ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  7.3.Statistika par preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  7.4.ES un Šveices nolīgums par izcelsmes kumulāciju starp ES, Šveici, Norvēģiju un Turciju ES vispārējo preferenču sistēmas ietvaros *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  7.5.ES un Norvēģijas nolīgums par izcelsmes kumulāciju starp ES, Šveici, Norvēģiju un Turciju ES vispārējo preferenču sistēmas ietvaros *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  7.6.ES un Norvēģijas nolīgums par administratīvo sadarbību, krāpšanas apkarošanu un prasījumu piedziņu pievienotās vērtības nodokļa jomā* (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  7.7.Vērtību ķēdes optimizācija ES zivsaimniecības nozarē (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  7.8.Gados jauniem lauksaimniekiem paredzēto KLP instrumentu īstenošana ES pēc 2013. gada reformas (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  7.9.Daudzgadu plāns bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto ***I (balsošana)
  7.10.Darba ņēmēju norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas jomā ***I (balsošana)
  7.11.Pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumi, kas piemērojami Klusā okeāna dienvidu daļas reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas konvencijas apgabalā ***I (balsošana)
  7.12.Ilgtspējīgas finanses (balsošana)
  7.13.ES 2017. gada rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 10.Sēdes atsākšana
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (Reglamenta 137. panta 2. punkts)
 13.Stāvoklis Gazas joslā un Jeruzalemes statuss (debates)
 14.Stāvoklis Nikaragvā (debates)
 15.ASV tarifi tērauda un alumīnija nozarē un ES reakcija (debates)
 16.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)
 17.Ieteikums Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par Lībiju (debates)
 18.Gada ziņojums par Šengenas zonas darbību (debates)
 19.Noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālie standarti (debates)
 20.Politisko grupu sastāvs
 21.Aizsardzība pret importu par dempinga cenām un subsidētu importu no valstīm, kas nav ES dalībvalstis ***II (debates)
 22.Gada ziņojums par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu (debates)
 23.Nākamās sēdes darba kārtība
 24.Sēdes slēgšana
 Apmeklējumu reģistrs
Protokols (166 kb) Apmeklējumu reģistrs (63 kb) Balsojumu rezultāti (59 kb) Balsojumi pēc saraksta (468 kb) 
 
Protokols (77 kb) Apmeklējumu reģistrs (11 kb) Balsojumu rezultāti (28 kb) Balsojumi pēc saraksta (52 kb) 
 
Protokols (268 kb) Apmeklējumu reģistrs (71 kb) Balsojumu rezultāti (460 kb) Balsojumi pēc saraksta (779 kb) 
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika