Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Dinsdag 29 mei 2018 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Meerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen middelen (debat)
 3.Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten ***I (debat)
 4.Verklaring van de Voorzitter
 5.Plechtige vergadering - Republiek Guinee
 6.Hervatting van de vergadering
 7.Stemmingen
  
7.1.Verlenging van het mandaat van de Bijzondere Commissie terrorisme (stemming)
  
7.2.Bandbreedtes voor de visserijsterfte en het vrijwaringsniveau voor bepaalde haringbestanden in de Oostzee ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.3.Statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren (codificatie) ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.4.Overeenkomst tussen de EU en Zwitserland inzake de cumulatie van de oorsprong tussen de EU, Zwitserland, Noorwegen en Turkije in het kader van het stelsel van algemene preferenties *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.5.Overeenkomst tussen de EU en Noorwegen inzake de cumulatie van de oorsprong tussen de EU, Zwitserland, Noorwegen en Turkije in het kader van het stelsel van algemene preferenties *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.6.Overeenkomst tussen de EU en Noorwegen betreffende administratieve samenwerking, bestrijding van fraude en invordering van schuldvorderingen op het gebied van de btw* (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.7.Optimalisering van de waardeketen in de visserijsector van de EU (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.8.Tenuitvoerlegging van de GLB-instrumenten voor jonge landbouwers in de EU na de hervorming van 2013 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.9.Meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren ***I (stemming)
  
7.10.Terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten ***I (stemming)
  
7.11.Beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de regionale organisatie voor het visserijbeheer in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan ***I (stemming)
  
7.12.Duurzame financiering (stemming)
  
7.13.Het EU-scorebord voor justitie 2017 (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité (artikel 137, lid 2, van het Reglement)
 13.De situatie in de Gazastrook en de status van Jeruzalem (debat)
 14.De situatie in Nicaragua (debat)
 15.Invoerheffingen van de VS in de staal- en aluminiumsector en het antwoord van de EU (debat)
 16.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 17.Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger over Libië (debat)
 18.Jaarverslag over de werking van het Schengengebied (debat)
 19.Minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten (debat)
 20.Samenstelling fracties
 21.Bescherming tegen invoer met dumping en subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de EU ***II (debat)
 22.Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk handelsbeleid (debat)
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (165 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (58 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (468 kb) 
 
Notulen (77 kb) Presentielijst (11 kb) Stemmingsuitslagen (27 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (64 kb) 
 
Notulen (269 kb) Presentielijst (69 kb) Stemmingsuitslagen (449 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (709 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid