Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 29 maja 2018 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 i zasoby własne (debata)
 3.Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług ***I (debata)
 4.Oświadczenie Przewodniczącego
 5.Uroczyste posiedzenie - Republika Gwinei
 6.Wznowienie posiedzenia
 7.Głosowanie
  7.1.Przedłużenie mandatu Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu (głosowanie)
  7.2.Przedziały śmiertelności połowowej i poziomy ochrony w odniesieniu do niektórych stad śledzia atlantyckiego w Morzu Bałtyckim ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.3.Statystyki dotyczące transportu towarów wodami śródlądowymi (tekst jednolity) ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.4.Porozumienie między UE a Szwajcarią w sprawie kumulacji pochodzenia między UE, Szwajcarią, Norwegią i Turcją w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych UE *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.5.Porozumienie między UE a Norwegią w sprawie kumulacji pochodzenia między UE, Szwajcarią, Norwegią i Turcją w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych UE *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.6.Umowa pomiędzy UE a Norwegią o współpracy administracyjnej, zwalczaniu oszustw oraz odzyskiwaniu wierzytelności w dziedzinie podatku od wartości dodanej* (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.7.Optymalizacja łańcucha wartości w unijnym sektorze rybołówstwa (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.8.Wdrażanie narzędzi WPR dla młodych rolników w UE po reformie z 2013 r. (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.9.Wieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada ***I (głosowanie)
  7.10.Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług ***I (głosowanie)
  7.11.Środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Regionalnej Organizacji ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku ***I (głosowanie)
  7.12.Zrównoważone finanse (głosowanie)
  7.13.Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości z 2017 r. (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu)
 13.Status Jerozolimy i sytuacja w Strefie Gazy (debata)
 14.Sytuacja w Nikaragui (debata)
 15.Stawki celne Stanów Zjednoczonych w sektorze stali i aluminium i odpowiedź UE (debata)
 16.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 17.Zalecenie dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, w sprawie Libii (debata)
 18.Sprawozdanie roczne z funkcjonowania strefy Schengen (debata)
 19.Normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw (debata)
 20.Skład grup politycznych
 21.Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami UE ***II (debata)
 22.Roczne sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej (debata)
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (162 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (58 kb) Głosowanie imienne (468 kb) 
 
Protokół (77 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (27 kb) Głosowanie imienne (52 kb) 
 
Protokół (272 kb) Lista obecności (70 kb) Wyniki głosowania (458 kb) Głosowanie imienne (775 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 24 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności