Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 29 maja 2018 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 i zasoby własne (debata)
 3.Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług ***I (debata)
 4.Oświadczenie Przewodniczącego
 5.Uroczyste posiedzenie - Republika Gwinei
 6.Wznowienie posiedzenia
 7.Głosowanie
  7.1.Przedłużenie mandatu Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu (głosowanie)
  7.2.Przedziały śmiertelności połowowej i poziomy ochrony w odniesieniu do niektórych stad śledzia atlantyckiego w Morzu Bałtyckim ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.3.Statystyki dotyczące transportu towarów wodami śródlądowymi (tekst jednolity) ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.4.Porozumienie między UE a Szwajcarią w sprawie kumulacji pochodzenia między UE, Szwajcarią, Norwegią i Turcją w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych UE *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.5.Porozumienie między UE a Norwegią w sprawie kumulacji pochodzenia między UE, Szwajcarią, Norwegią i Turcją w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych UE *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.6.Umowa pomiędzy UE a Norwegią o współpracy administracyjnej, zwalczaniu oszustw oraz odzyskiwaniu wierzytelności w dziedzinie podatku od wartości dodanej* (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.7.Optymalizacja łańcucha wartości w unijnym sektorze rybołówstwa (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.8.Wdrażanie narzędzi WPR dla młodych rolników w UE po reformie z 2013 r. (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.9.Wieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada ***I (głosowanie)
  7.10.Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług ***I (głosowanie)
  7.11.Środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Regionalnej Organizacji ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku ***I (głosowanie)
  7.12.Zrównoważone finanse (głosowanie)
  7.13.Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości z 2017 r. (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu)
 13.Status Jerozolimy i sytuacja w Strefie Gazy (debata)
 14.Sytuacja w Nikaragui (debata)
 15.Stawki celne Stanów Zjednoczonych w sektorze stali i aluminium i odpowiedź UE (debata)
 16.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 17.Zalecenie dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, w sprawie Libii (debata)
 18.Sprawozdanie roczne z funkcjonowania strefy Schengen (debata)
 19.Normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw (debata)
 20.Skład grup politycznych
 21.Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami UE ***II (debata)
 22.Roczne sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej (debata)
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (162 kb)
24/10/2018 05:06
  Lista obecności (63 kb)
19/02/2019 09:28
 
Protokół (77 kb)
24/10/2018 05:06
  Lista obecności (11 kb)
19/02/2019 09:28
  Wyniki głosowania (27 kb)
31/12/2018 14:26
  Głosowanie imienne (52 kb)
21/12/2018 10:46
 
Protokół (272 kb)
24/10/2018 05:06
  Lista obecności (70 kb)
19/02/2019 09:28
  Wyniki głosowania (458 kb)
31/12/2018 14:26
  Głosowanie imienne (775 kb)
21/12/2018 10:46
Ostatnia aktualizacja: 24 października 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności