Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Marţi, 29 mai 2018 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii (dezbatere)
 3.Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii ***I (dezbatere)
 4.Declarația Președintelui
 5.Ședință solemnă - Republica Guineea
 6.Reluarea ședinței
 7.Votare
  
7.1.Prelungirea mandatului Comisiei speciale privind terorismul (vot)
  
7.2.Intervalele mortalității prin pescuit și nivelurile de salvgardare pentru anumite stocuri de hering din Marea Baltică ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.3.Statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare (text codificat) ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.4.Acordul UE-Elveția privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană, Norvegia și Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferințe al Uniunii Europene *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.5.Acordul UE-Norvegia privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, Elveția, Regatul Norvegiei și Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferințe al Uniunii Europene *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.6.Acordul UE-Norvegia privind cooperarea administrativă, combaterea fraudelor și recuperarea creanțelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată* (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.7.Optimizarea lanțului valoric în sectorul pescuitului din UE (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.8.Punerea în aplicare a instrumentelor PAC pentru tinerii fermieri în UE după reforma din 2013 (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
7.9.Planul multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective ***I (vot)
  
7.10.Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii ***I (vot)
  
7.11.Măsurile de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Organizației regionale de gestionare a pescuitului în Pacificul de Sud ***I (vot)
  
7.12.Finanțele sustenabile (vot)
  
7.13.Tabloul de bord al UE privind justiția pentru anul 2017 (vot)
 8.Explicații privind votul
 9.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 10.Reluarea ședinței
 11.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 12.Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European privind: [articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură]
 13.Situația din Fâșia Gaza și statutul Ierusalimului (dezbatere)
 14.Situația din Nicaragua (dezbatere)
 15.Tarifele SUA în sectorul oțelului și aluminiului și reacția UE (dezbatere)
 16.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 17.Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant privind Libia (dezbatere)
 18.Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen (dezbatere)
 19.Norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității (dezbatere)
 20.Componența grupurilor politice
 21.Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping și unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale CE ***II (dezbatere)
 22.Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii comerciale comune (dezbatere)
 23.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 24.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (169 kb) Listă de prezență (63 kb) Rezultatele voturilor (59 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (468 kb) 
 
Proces-verbal (77 kb) Listă de prezență (11 kb) Rezultatele voturilor (28 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (81 kb) 
 
Proces-verbal (271 kb) Listă de prezență (70 kb) Rezultatele voturilor (448 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (765 kb) 
Ultima actualizare: 24 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate