Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Utorok, 29. mája 2018 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje (rozprava)
 3.Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb ***I (rozprava)
 4.Vyhlásenie Predsedníctva
 5.Slávnostná schôdza - Guinejská republika
 6.Pokračovanie rokovania
 7.Hlasovanie
  7.1.Predĺženie funkčného obdobia Osobitného výboru pre terorizmus (hlasovanie)
  7.2.Rozsahy rybolovnej úmrtnosti a úrovne ochrany niektorých populácií sleďa atlantického v Baltskom mori ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.3.Štatistika prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách (kodifikované znenie) ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.4.Dohoda medzi EÚ a Švajčiarskom o kumulácii pôvodu medzi EÚ, Švajčiarskom, Nórskom a Tureckom v rámci všeobecného systému preferencií EÚ *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.5.Dohoda medzi EÚ a Nórskom o kumulácii pôvodu medzi EÚ, Švajčiarskom, Nórskom a Tureckom v rámci všeobecného systému preferencií EÚ *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.6.Dohoda medzi EÚ a Nórskom o administratívnej spolupráci, boji proti podvodom a vymáhaní pohľadávok v oblasti dane z pridanej hodnoty* (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.7.Optimalizácia hodnotového reťazca v odvetví rybárstva v EÚ (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.8.Uplatňovanie nástrojov SPP pre mladých poľnohospodárov v EÚ po reforme v roku 2013 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.9.Viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov ***I (hlasovanie)
  7.10.Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb ***I (hlasovanie)
  7.11.Opatrenia na riadenie, ochranu a kontrolu uplatniteľné v oblasti dohovoru Regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva v južnom Tichom oceáne ***I (hlasovanie)
  7.12.Udržateľné financie (hlasovanie)
  7.13.Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2017 (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Žiadosť o poradu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (článok 137 ods. 2 rokovacieho poriadku)
 13.Situácia v pásme Gazy a štatút Jeruzalema (rozprava)
 14.Situácia v Nikarague (rozprava)
 15.Clá USA v odvetví ocele a hliníka a odpoveď EÚ (rozprava)
 16.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 17.Odporúčanie Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke o Líbyi (rozprava)
 18.Výročná správa o fungovaní schengenského priestoru (rozprava)
 19.Minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov (rozprava)
 20.Zloženie politických skupín
 21.Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ ***II (rozprava)
 22.Výročná správa o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky (rozprava)
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (163 kb)
24/10/2018 05:12
  Prezenčná listina (63 kb)
19/02/2019 09:28
 
Zápisnica (78 kb)
24/10/2018 05:12
  Prezenčná listina (11 kb)
19/02/2019 09:28
  Výsledky hlasovaní (28 kb)
31/12/2018 14:26
  Hlasovania podľa mien (52 kb)
21/12/2018 11:06
 
Zápisnica (270 kb)
24/10/2018 05:12
  Prezenčná listina (70 kb)
19/02/2019 09:28
  Výsledky hlasovaní (460 kb)
31/12/2018 14:26
  Hlasovania podľa mien (778 kb)
21/12/2018 11:06
Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia