Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Utorok, 29. mája 2018 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje (rozprava)
 3.Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb ***I (rozprava)
 4.Vyhlásenie Predsedníctva
 5.Slávnostná schôdza - Guinejská republika
 6.Pokračovanie rokovania
 7.Hlasovanie
  7.1.Predĺženie funkčného obdobia Osobitného výboru pre terorizmus (hlasovanie)
  7.2.Rozsahy rybolovnej úmrtnosti a úrovne ochrany niektorých populácií sleďa atlantického v Baltskom mori ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.3.Štatistika prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách (kodifikované znenie) ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.4.Dohoda medzi EÚ a Švajčiarskom o kumulácii pôvodu medzi EÚ, Švajčiarskom, Nórskom a Tureckom v rámci všeobecného systému preferencií EÚ *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.5.Dohoda medzi EÚ a Nórskom o kumulácii pôvodu medzi EÚ, Švajčiarskom, Nórskom a Tureckom v rámci všeobecného systému preferencií EÚ *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.6.Dohoda medzi EÚ a Nórskom o administratívnej spolupráci, boji proti podvodom a vymáhaní pohľadávok v oblasti dane z pridanej hodnoty* (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.7.Optimalizácia hodnotového reťazca v odvetví rybárstva v EÚ (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.8.Uplatňovanie nástrojov SPP pre mladých poľnohospodárov v EÚ po reforme v roku 2013 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.9.Viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov ***I (hlasovanie)
  7.10.Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb ***I (hlasovanie)
  7.11.Opatrenia na riadenie, ochranu a kontrolu uplatniteľné v oblasti dohovoru Regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva v južnom Tichom oceáne ***I (hlasovanie)
  7.12.Udržateľné financie (hlasovanie)
  7.13.Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2017 (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Žiadosť o poradu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (článok 137 ods. 2 rokovacieho poriadku)
 13.Situácia v pásme Gazy a štatút Jeruzalema (rozprava)
 14.Situácia v Nikarague (rozprava)
 15.Clá USA v odvetví ocele a hliníka a odpoveď EÚ (rozprava)
 16.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 17.Odporúčanie Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke o Líbyi (rozprava)
 18.Výročná správa o fungovaní schengenského priestoru (rozprava)
 19.Minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov (rozprava)
 20.Zloženie politických skupín
 21.Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ ***II (rozprava)
 22.Výročná správa o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky (rozprava)
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (163 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovaní (58 kb) Hlasovania podľa mien (468 kb) 
 
Zápisnica (78 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovaní (28 kb) Hlasovania podľa mien (52 kb) 
 
Zápisnica (270 kb) Prezenčná listina (70 kb) Výsledky hlasovaní (460 kb) Hlasovania podľa mien (778 kb) 
Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia