Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Torek, 29. maj 2018 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Večletni finančni okvir 2021–2027 in lastna sredstva (razprava)
 3.Napotitev delavcev na delo v okviru opravljanja storitev ***I (razprava)
 4.Izjava predsedujočega
 5.Slavnostna seja - Republika Gvineja
 6.Nadaljevanje seje
 7.Čas glasovanja
  7.1.Podaljšanje mandata posebnega odbora o terorizmu (glasovanje)
  7.2.Razponi ribolovne umrljivosti in zaščitne ravni za nekatere staleže sleda v Baltskem morju ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.3.Statistika prevoza blaga po celinskih plovnih poteh (kodificirano besedilo) ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.4.Sporazum med EU in Švico o kumulaciji porekla med EU, Švico, Norveško in Turčijo v okviru splošnega sistema preferencialov *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.5.Sporazum med EU in Norveško o kumulaciji porekla med EU, Švico, Norveško in Turčijo v okviru splošnega sistema preferencialov *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.6.Sporazum med EU in Norveško o upravnem sodelovanju, boju proti goljufijam in izterjavi terjatev na področju davka na dodano vrednost* (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.7.Optimizacija vrednostne verige v ribiškem sektorju EU (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.8.Izvajanje instrumentov SKP za mlade kmete v EU po reformi leta 2013 (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  7.9.Večletni načrt za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže ***I (glasovanje)
  7.10.Napotitev delavcev na delo v okviru opravljanja storitev ***I (glasovanje)
  7.11.Upravljalni, ohranitveni in nadzorni ukrepi, ki se uporabljajo na območju Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribištva v južnem Tihem oceanu (SPRFMO) ***I (glasovanje)
  7.12.Vzdržne finance (glasovanje)
  7.13.Pregled stanja na področju pravosodja v EU za leto 2017 (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanj
 10.Nadaljevanje seje
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Zahteva po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom (člen 137(2) Poslovnika)
 13.Razmere v Gazi in status Jeruzalema (razprava)
 14.Razmere v Nikaragvi (razprava)
 15.Tarife ZDA v sektorju jekla in aluminija in odziv EU (razprava)
 16.Popravek (člen 231 Poslovnika)
 17.Priporočilo Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici o Libiji (razprava)
 18.Letno poročilo o delovanju schengenskega območja (razprava)
 19.Minimalni standardi na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj (razprava)
 20.Članstvo v političnih skupinah
 21.Zaščita proti dampinškemu in subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice EU ***II (razprava)
 22.Letno poročilo o izvajanju skupne trgovinske politike (razprava)
 23.Dnevni red naslednje seje
 24.Zaključek seje
 Seznam navzočih
Zapisnik (163 kb)
24/10/2018 05:14
  Seznam navzočih (63 kb)
19/02/2019 09:28
 
Zapisnik (77 kb)
24/10/2018 05:14
  Seznam navzočih (11 kb)
19/02/2019 09:28
  Izidi glasovanja (34 kb)
31/12/2018 14:26
  Poimensko glasovanje (55 kb)
21/12/2018 11:06
 
Zapisnik (262 kb)
24/10/2018 05:14
  Seznam navzočih (71 kb)
19/02/2019 09:28
  Izidi glasovanja (444 kb)
31/12/2018 14:26
  Poimensko glasovanje (768 kb)
21/12/2018 11:06
Zadnja posodobitev: 24. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov