Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 29 maj 2018 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel (debatt)
 3.Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster ***I (debatt)
 4.Uttalande av talmannen
 5.Högtidligt möte - Republiken Guinea
 6.Återupptagande av sammanträdet
 7.Omröstning
  
7.1.Förlängning av mandatet för det särskilda utskottet för terrorismfrågor (omröstning)
  
7.2.Intervall för fiskeridödlighet och skyddsnivåer för vissa bestånd av sill/strömming i Östersjön ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.3.Statistik över godstransporter på inre vattenvägar (kodifiering) ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.4.Avtal EU-Schweiz om ursprungskumulation mellan EU, Schweiz, Norge och Turkiet inom ramen för EU:s allmänna preferenssystem *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.5.Avtal EU-Norge om ursprungskumulation mellan EU, Schweiz, Norge och Turkiet inom ramen för EU:s allmänna preferenssystem *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.6.Avtal EU-Norge om administrativt samarbete, bedrägeribekämpning och indrivning av fordringar på området mervärdesskatt * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.7.Optimering av värdekedjan i fiskenäringen i EU (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.8.Genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitikens verktyg för unga jordbrukare i EU efter 2013 års reform (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.9.Flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd ***I (omröstning)
  
7.10.Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster ***I (omröstning)
  
7.11.Förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet ***I (omröstning)
  
7.12.Hållbara finanser (omröstning)
  
7.13.Resultattavlan för rättskipningen i EU 2017 (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 137.2 i arbetsordningen)
 13.Situationen i Gaza och Jerusalems status (debatt)
 14.Situationen i Nicaragua (debatt)
 15.USA:s tullar inom stål- och aluminiumsektorn och EU:s reaktion (debatt)
 16.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 17.Rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant om Libyen (debatt)
 18.Årsrapporten om Schengenområdets funktionssätt (debatt)
 19.Miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem (debatt)
 20.De politiska gruppernas sammansättning
 21.Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU ***II (debatt)
 22.Årsrapporten om genomförandet av den gemensamma handelspolitiken (debatt)
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (165 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (52 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (468 kb) 
 
Protokoll (76 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (28 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (52 kb) 
 
Protokoll (266 kb) Närvarolista (70 kb) Omröstningsresultat (444 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (774 kb) 
Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy