Index 
Jegyzőkönyv
PDF 449kWORD 28k
2018. május 29., Kedd - Strasbourg
A szavazások eredményei

 Rövidítések és jelek magyarázata

 1. A terrorizmussal foglalkozó különbizottság hivatali idejének meghosszabbítása 

Az Elnökök Értekezletének javaslata

TárgyNSz stb.SzavazásNSz/ESz – észrevételek
Jóváhagyás szavazás nélkül

 2. A bizonyos balti-tengeri heringállományokra vonatkozó halászati mortalitási tartományok és védelmi szintek ***I 

Jelentés: Alain Cadec (A8-0149/2018)

TárgyNSz stb.SzavazásNSz/ESz – észrevételek
egyetlen szavazásNSz+534, 41, 28

 3. A belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikák (kodifikált szöveg) ***I 

Jelentés: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

TárgyNSz stb.SzavazásNSz/ESz – észrevételek
egyetlen szavazásNSz+602, 22, 7

 4. Az EU és Svájc között létrejött megállapodás az Európai Unió általános tarifális preferenciarendszer keretében az EU, Svájc, Norvégia és Törökország között alkalmazandó származási kumulációról *** 

Ajánlás: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

TárgyNSz stb.SzavazásNSz/ESz – észrevételek
szavazás: egyetértésNSz+582, 28, 18

 5. Az EU és Norvégia között létrejött megállapodás az Európai Unió általános tarifális preferenciarendszerének keretében az EU, Svájc, Norvégia és Törökország között alkalmazandó származási kumulációról *** 

Ajánlás: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

TárgyNSz stb.SzavazásNSz/ESz – észrevételek
szavazás: egyetértésNSz+590, 32, 17

 6. Az EU és Norvégia között létrejött megállapodás a hozzáadottérték-adó területén a közigazgatási együttműködésről, a csalás elleni küzdelemről és az adókövetelések behajtásáról * 

Jelentés: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

TárgyNSz stb.SzavazásNSz/ESz – észrevételek
egyetlen szavazásNSz+585, 12, 41

 7. Az értéklánc optimalizálása az uniós halászati ágazatban 

Jelentés: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

TárgyNSz stb.SzavazásNSz/ESz – észrevételek
egyetlen szavazásNSz+604, 39, 6

 8. A 2013. évi reformot követően a KAP fiatal mezőgazdasági termelőket támogató eszközének EU-ban történő végrehajtása 

Jelentés: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

TárgyNSz stb.SzavazásNSz/ESz – észrevételek
egyetlen szavazásNSz+472, 34, 136

 9. Az északi-tengeri tengerfenéken élő állományokra és a halászatukra vonatkozó többéves terv *** 

Jelentés: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazásNSz/ESz – észrevételek
A Bizottság javaslatának elutasítására irányuló javaslat
A Bizottság javaslatának elutasítására irányuló javaslat105GUE/NGL-
Ideiglenes megállapodás
Ideiglenes megállapodás103bizottságNSz+520, 131, 9
Együttes nyilatkozatok104bizottság+
Jogalkotási aktus tervezete
a szöveg egésze103MRbizottság
4. cikk, 4. bek.102T= 107T=Verts/ALE, GUE/NGL
103MRbizottság
12.preb.106GUE/NGL
103MRbizottság
szavazás: a Bizottság javaslataNSz

 10. A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése ***I 

Jelentés: Elisabeth Morin-Chartier és Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazásNSz/ESz – észrevételek
Ideiglenes megállapodás
Ideiglenes megállapodás39bizottságNSz+456, 147, 49
A Bizottsági nyilatkozata55bizottság+
Jogalkotási aktus tervezete
a szöveg egésze39MRbizottság
Az illetékes bizottság módosításai – tömbszavazás1-4
6-10
12
14-26
30-38
bizottság
1. cikk, 1. pont előtt50revECR
1. cikk, 1. bek., 1 pont
96/71/EK irányelv
2. cikk után
27bizottság
1. cikk, 1. bek., 2. pont, a) alpont
96/71/EK irányelv
3. cikk, 1. bek., 1. albek., c) pont
46ENF
1. cikk, 1. bek., 2. pont, a) alpont
96/71/EK irányelv
3. cikk, 1. bek., 2. alpont (a díjazás fogalma)
47ENF
39MRbizottság
28MRbizottság
1. cikk, 1. bek., 2. pont, a) alpont
96/71/EK irányelv
3. cikk, 1. bek., 3. albek. után
48ENF
1. cikk, 1. bek., 2. pont, b) alpont
96/71/EK irányelv
3. cikk, 1. bek. után
49ENF
39MRbizottság
29bizottság
1. cikk, 1. bek., 2. pont, b) pont
96/71/EK irányelv
3. cikk, 1. bek. után, 4. albek.
39MRbizottságNSz
1. cikk, 1. bek., 2. pont, e) pont
96/71/EK irányelv
3. cikk, 8. bek.
39MRbizottság
3.preb. után (a Bizottság javaslata)5bizottság
39MRbizottság
40ENF
5.preb. után (a Bizottság javaslata)41ENF
42ENF
8.preb. (a Bizottság javaslata)43ENF
39MRbizottság
11bizottság
10.preb. (a Bizottság javaslata)44ENF
13bizottság
39MRbizottság
14.preb. után (a Bizottság javaslata)45ENF
7.preb. (39. mód.)39MRbizottságrész.
1
2/NSz
10.preb. (39. mód.)39MRbizottságrész.
1/NSz
2
11.preb. (39. mód.)39MRbizottságrész.
1
2
16.preb. (39. mód.)39MRbizottságNSz
17.preb. (39. mód.)39MRbizottságrész.
1/NSz
2
19.preb. (39. mód.)39MRbizottságrész.
1/NSz
2
23.preb. (39. mód.)39MRbizottságNSz
26.preb. (39. mód.)39MRbizottságrész.
1
2/NSz
szavazás: a Bizottság javaslataNSz
Név szerinti szavazásra irányuló kérelmek
ENF:39MR mód. (7. preb. (2. rész), 10. preb. (1. rész), 16. preb. 17. preb. (1. rész), 19. preb. (1. rész), 23. preb., 26. preb. (2. rész))
39MR mód. (1. cikk, 1. bek., 2. pont, b) alpont, 3. cikk, 1. bek. után, 4. albek. („Amennyiben az 1. cikk (1) bekezdésében említett vállalkozás.... időtartamával kell megegyeznie.”)
Külön szavazásra irányuló kérelmek
több mint 38 képviselő:11., 27. mód.
39MR mód. (10. preb.)
39MR mód. (1. cikk, 1. bek., 2. pont, b) alpont, 3. cikk, 1. bek. után („1a. Ha a kiküldetés tényleges időtartama.....figyelembevételével kell meghatározni.”)
39MR mód. (1. cikk, 1. bek., 2. pont, e) alpont, 3. cikk, 8. bek. („a (8) bekezdés második albekezdésben .... közötti egyenlő bánásmódot.”)
Részenkénti szavazásra irányuló kérelmek
ENF:
39MR mód. (7. preb.)
1.rész„Az egyenlő bánásmód elve és az állampolgárságon alapuló megkülönböztetés tilalma az alapító szerződések óta az uniós jog szerves részét képezi. A munkavállalók egyenlő díjazásának elvét a másodlagos jog juttatta érvényre nemcsak a nők és a férfiak között, hanem a határozott idejű szerződéssel rendelkező munkavállalók és a hasonló helyzetben lévő, határozatlan időre alkalmazott munkavállalók, a részidőben és a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a kölcsönzött munkavállalók és a kölcsönvevő vállalkozás által foglalkoztatott, hasonló helyzetben lévő munkavállalók között is.”
2.rész„Ezek az elvek magukban foglalják minden olyan intézkedés tilalmát, amely közvetve vagy közvetlenül az állampolgárságon alapuló megkülönböztetéshez vezet. Ezen elvek alkalmazása során figyelembe kell venni az Európai Unió Bíróságának vonatkozó ítélkezési gyakorlatát.”
39MR mód. (10. preb.)
1.rész„A kiküldetés ideiglenes jellegű, és a kiküldött munkavállalók a kiküldetés tárgyát képező munka elvégzését követően általában visszatérnek a származási országba.”
2.rész„Mindemellett tekintettel arra, hogy néhány esetben a kiküldetés hosszú távra szól, valamint a fogadó ország munkaerőpiaca és az ilyen hosszú távra kiküldött munkavállalók között fennálló kapcsolatot elismerendő, elő kell írni, hogy a 12 hónapnál hosszabb időre szóló kiküldetések esetén a fogadó országoknak gondoskodniuk kelljen arról, hogy a területükre munkavállalókat küldő vállalkozások garantálják egy sor kiegészítő, a munkavégzés helye szerinti tagállam munkavállalóira kötelezően alkalmazandó feltétel érvényesülését. Ezt az időtartamot a szolgáltató indokolással ellátott értesítése alapján meg kell hosszabbítani.”
39MR mód. (17. preb.)
1.rész„A kiküldött munkavállaló számára fizetett díjazás és a kiküldetés helye szerinti tagállam jogszabályainak és/vagy gyakorlatainak megfelelően fizetendő díjazás összehasonlításakor a díjazás bruttó összegét kell figyelembe venni. A díjazás teljes bruttó összegét kell összehasonlítani a díjazásnak a 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott, kötelezőnek nyilvánított egyes tételei helyett.”
2.rész„Mindazonáltal az átláthatóság biztosítása és az illetékes hatóságoknak az ellenőrzések végrehajtása során történő támogatása érdekében szükséges, hogy a díjazás részét képező tételek a kiküldő tagállam nemzeti jogának és gyakorlatának megfelelően kellő részletességgel azonosíthatók legyenek. A 96/71/EK irányelv 3. cikkének (7) bekezdése értelmében a kiküldetéshez tartozó juttatásokat a díjazás részének kell tekinteni. Ezért az összehasonlítás során ezeket a juttatásokat is figyelembe kell venni, kivéve, ha azok a kiküldetés miatt ténylegesen – így például utazás, ellátás és szállás címén – felmerülő költségekhez kapcsolódnak.”
39MR mód. (19. preb.)
1.rész„A díjazásban szereplő tételeknek és a foglalkoztatásra vonatkozó, nemzeti jogon vagy a 3. cikk (8) bekezdésében említett kollektív szerződéseken alapuló egyéb feltételeknek minden szolgáltató és kiküldött munkavállaló számára egyértelműnek és átláthatónak kell lenniük. A 2014/67/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkében előírt követelményeken túlmenően ezért indokolt arra kötelezni a tagállamokat, hogy a 2014/67/EU irányelv 5. cikkében előírt egységes honlapon tegyék közzé a díjazásban szereplő tételeket, valamint a 3. cikk (1a) bekezdésével összhangban a kiegészítő feltételeket, mivel az átláthatóság és az információkhoz való hozzáférés alapvető fontosságú a jogbiztonság és a jogérvényesülés szempontjából. Minden tagállamnak gondoskodnia kell arról, hogy a szóban forgó weboldal pontos információkat tartalmazzon, és rendszeresen frissüljön.”
2.rész„A kiküldött munkavállalók tekintetében biztosítandó, a foglalkoztatásra vonatkozó feltételeknek való meg nem felelés esetén a szolgáltatókat sújtó szankciókat arányosan kell meghatározni, figyelembe véve különösen azt, hogy az egységes nemzeti honlapon a foglalkoztatásra vonatkozó feltételekről nyújtott információkat a 2014/67/EU irányelv 5. cikkében foglaltaknak megfelelően, a szociális partnerek autonómiájának tiszteletben tartásával szolgáltatják-e.”
39MR mód. (26. preb.)
1.részA munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről szóló 2008/104/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rögzíti azt az elvet, hogy a kölcsönzött munkavállalókra vonatkozó alapvető munka- és foglalkoztatási feltételeknek legalább olyan szintűeknek kell lenniük, mintha az adott állás betöltésére a kölcsönvevő vállalkozás vette volna fel őket. Ezt az elvet kell alkalmazni a másik tagállamba kiküldött, kölcsönzött munkavállalókra is. Amennyiben ez az elv alkalmazandó, a kölcsönvevő vállalkozásnak tájékoztatnia kell a munkaerő-kölcsönző vállalkozást a munkavállalói esetében alkalmazott munkafeltételekről és díjazásról. A tagállamok bizonyos feltételek mellett mentességet engedélyezhetnek a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről szóló irányelv 5. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti egyenlő bánásmód/egyenlő fizetés elve alól. E mentesség alkalmazása esetén a munkaerő-kölcsönző vállalkozásnak nincs szüksége a kölcsönvevő vállalkozásnál biztosított munkafeltételekről való tájékoztatásra, következésképpen a tájékoztatási kötelezettség ez esetben nem alkalmazandó. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a munkaerő-kölcsönzők által valamely kölcsönvevő vállalkozáshoz kikölcsönzött munkavállalókat a szolgáltatásnyújtás keretében olykor valamely más tagállamba küldik. Biztosítani kell ezeknek a munkavállalóknak a védelmét.”
2.rész„Annak lehetővé tétele érdekében, hogy a munkáltató adott esetben a foglalkoztatásra vonatkozó, a kiküldött munkavállalók tekintetében kedvezőbb feltételeket alkalmazhassa, a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a kölcsönvevő vállalkozás tájékoztassa a munkaerő-kölcsönzőt azon kiküldött munkavállalókról, akik ideiglenesen a kiküldetési helyük szerinti tagállamtól eltérő tagállamban dolgoznak.”
több mint 38 képviselő:
39MR mód. (11. preb.)
1.részA teljes szöveg, kivéve: „azokban az esetekben is, amikor a kiküldetés időtartama meghaladja a 12 hónapot. Ezért a 12 hónapot meghaladó időtartamú kiküldetés keretében kiküldött munkavállalókra alkalmazandó minden rendelkezésnek összeegyeztethetőnek kell lennie az említett szabadsággal.”
2.résza fenti szövegrész
Egyéb
A 51., 52., 53. és 54. módosítást visszavonták.

 11. A Dél-csendes-óceáni Regionális Halászati Gazdálkodási Szervezetet (SPRFMO) létrehozó egyezmény hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, -védelmi és ellenőrzési intézkedések ***I 

Jelentés: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

TárgyMód. sz.SzerzőNSz stb.SzavazásNSz/ESz – észrevételek
Ideiglenes megállapodás
Ideiglenes megállapodás27bizottságNSz+509, 59, 13

 12. Fenntartható finanszírozás 

Jelentés: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

TárgyNSz stb.SzavazásNSz/ESz – észrevételek
szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)NSz+455, 87, 92

 13. A 2017. évi uniós igazságügyi eredménytábla 

Jelentés: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

TárgyNSz stb.SzavazásNSz/ESz – észrevételek
szavazás: állásfoglalás (a szöveg egésze)NSz+501, 93, 42
Utolsó frissítés: 2018. július 23.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat